eibabo® - Zmiany w dyrektywie o usługach płatniczych Unii Europejskiej

Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych Unii Europejskiej (PSD2), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, wygody i innowacyjności płatności europejskich, obowiązuje od 13.01.2018. Założone w jej ramach tak zwane silne uwierzytelnianie klienta (SCA) będzie obowiązkowe 14 września 2019 r. W przypadku płatności online klienci muszą potwierdzić swoją tożsamość za pomocą co najmniej dwóch z następujących trzech niezależnych elementów:

- jakiś znany im identyfikator (hasło albo kod PIN)
- jakiś posiadany przedmiot (karta, telefon komórkowy)
- coś, co ich zidentyfikuje (cechy biometryczne, takie jak linie papilarne lub tęczówka oka)

Z pewnością wiele sklepów boryka się z korektami w swoich systemach płatności. Również w tym aspekcie interesujące może być przekonanie się, czy nowa dyrektywa po wdrożeniu faktycznie da większe bezpieczeństwo, wygodę, innowacyjność, a także nie wpłynie negatywnie na użyteczność.