Centrala systemu antywłamaniowego

Centrala alarmowa jest sercem systemu wykywania włamań lub systemu raportowania. Wszystkie sygnały czujników / detektorów systemu komunikatów są rejestrowane i analizowane w panelu sterowania. Przychodzące sygnały są rejestrowane w jednostce centralnej, oceniane i przekazywane, gdy system jest włączony lub system raportowania jest aktywny. W tym celu do centrali alarmowych są z reguły podłączone urządzenia alarmowe, które wyzwalają sygnał jako alarm lub przekazują go. Centrale alarmowe monitorują również funkcjonowanie kabli i zasilania systemu raportowania oraz wykrywają nieprawidłowości. Zasilanie systemów antywłamaniowych jest szczególnie wrażliwym obszarem. Wiele centrali jest połączonych z dwoma lub więcej niezależnymi od siebie systemami zasilania. W przypadku awarii sieci niskiego napięcia działanie może być utrzymane.

 
Centrala alarmowa jest sercem systemu wykywania włamań lub systemu raportowania. Wszystkie sygnały czujników / detektorów systemu komunikatów są rejestrowane i analizowane w panelu sterowania.... więcej informacji »
Zamknij okno
Centrala systemu antywłamaniowego
Centrala alarmowa jest sercem systemu wykywania włamań lub systemu raportowania. Wszystkie sygnały czujników / detektorów systemu komunikatów są rejestrowane i analizowane w panelu sterowania. Przychodzące sygnały są rejestrowane w jednostce centralnej, oceniane i przekazywane, gdy system jest włączony lub system raportowania jest aktywny. W tym celu do centrali alarmowych są z reguły podłączone urządzenia alarmowe, które wyzwalają sygnał jako alarm lub przekazują go. Centrale alarmowe monitorują również funkcjonowanie kabli i zasilania systemu raportowania oraz wykrywają nieprawidłowości. Zasilanie systemów antywłamaniowych jest szczególnie wrażliwym obszarem. Wiele centrali jest połączonych z dwoma lub więcej niezależnymi od siebie systemami zasilania. W przypadku awarii sieci niskiego napięcia działanie może być utrzymane.
Zamknij filtr
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
od do

1 od 2
Brak wyników dla tego filtrowania!
RADA
3D
RADA
3D
1 od 2
Oglądane przez Ciebie