Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej zamieszczamy dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

1. Dane dostępowe i hosting   
Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez podawania danych osobowych. Przy każdym wyświetleniu strony internetowej serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik dziennika, który zawiera np. nazwę wywołanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, przesłaną ilość danych i dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie.

Dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego działania strony oraz udoskonalenia naszej oferty. Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na poprawnej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingu świadczone przez dostawców zewnętrznych    
W ramach działania na nasze zlecenie dostawca zewnętrzny świadczy na naszą rzecz usługi hostingu i tworzenia layoutu strony. Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na poprawnej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z tej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanym tutaj zakresie.

Ten dostawca usług ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy oraz podczas zakładania konta klienta
Zbieramy dane osobowe, jeżeli podają je Państwo dobrowolnie w ramach składania zamówienia, nawiązywania z nami kontaktu (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) lub zakładania konta klienta. Pola obowiązkowe oznaczamy jako takie, ponieważ dane te są niezbędne do realizacji umowy lub do opracowania przyczyny nawiązania kontaktu z nami albo do założenia konta klienta, a Państwo bez podania tych informacji nie mogą sfinalizować zamówienia i/albo założyć konta klienta, a także wysłać wiadomości w ramach nawiązania kontaktu. W poszczególnych formularzach można sprawdzić, jakie dane są zbierane. Uzyskane od Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy i opracowania zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta ograniczamy dalsze przetwarzanie Państwa danych, a po upływie okresów archiwizacji wymaganych przepisami prawa podatkowego lub handlowego usuwamy te dane, o ile nie udzielili nam Państwo wyraźniej zgody na dalsze wykorzystywanie danych albo my zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, które jest ustawowo dozwolone i o którym informujemy Państwa w tej Polityce prywatności. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w każdej chwili. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy lub skorzystać z odpowiedniej funkcji na koncie klienta.

 

3. Przekazywanie danych     
W celu wypełnienia umowy przekazujemy Państwa dane firmie wysyłkowej, której zlecamy realizację dostaw, o ile wymaga tego dostawa zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, przekazujemy dane zebrane w celu realizacji płatności instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz ewentualnie dostawcy usług płatniczych działającemu na nasze zlecenie lub wybranemu serwisowi płatniczemu. Wybrani dostawcy usług płatniczych po części sami zbierają te dane, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takim przypadku w procesie zamówienia muszą się Państwo zalogować swoimi danym dostępowymi na stronie dostawcy usług płatniczych. W tym zakresie obowiązuje Polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmom wysyłkowym       
Jeżeli udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody w trakcie składania zamówienia lub po jego złożeniu, to na podstawie tej zgody przekazujemy Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie wysyłkowej, aby mogła ona nawiązać z Państwem kontakt w celu powiadomienia o dostawie lub uzgodnienia kwestii związanych z dostawą.

Zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na podane poniżej dane kontaktowe lub bezpośrednio w firmie wysyłkowej pod adresem podanym poniżej. Po wycofaniu zgody usuwamy dane podane przez Państwa w tym celu, o ile nie udzielili nam Państwo wyraźniej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych albo my zastrzegamy sobie dalsze wykorzystywanie danych, które jest ustawowo dozwolone i o którym informujemy Państwa w tej Polityce prywatności.        

Deutsche Post AG         
Charles-de-Gaulle-Straße 20    
DE-53113 Bonn

Spedition Leupold GmbH
Am Saaleschlößchen 7
DE-95145 Oberkotzau

DACHSER SE
Head Office
Thomas-Dachser-Str. 2
DE-87439 Kempten

General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1-7
DE-36286 Neuenstein

 

4. Newsletter mailowy i reklama przesyłana pocztą

Reklama mailowa i zgłoszenie do newslettera       
Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, będziemy wykorzystywać dane, które podali Państwo w tym celu oraz osobno podane przez Państwa dane, aby regularnie przesyłać nasz newsletter mailowy na podstawie Państwa zgody.

Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na podane poniżej dane kontaktowe lub skorzystać z odpowiedniego linka w newsletterze. Po rezygnacji z newslettera usuwamy Państwa adres e-mail, o ile nie udzielili nam Państwo wyraźniej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych albo my zastrzegamy sobie dalsze wykorzystywanie danych, które jest ustawowo dozwolone i o którym informujemy Państwa w tej Polityce prywatności.

Newsletter jest wysyłany w ramach przetwarzania danych przez działającego na nasze zlecenie dostawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.

Ten dostawca usług ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama przesyłana pocztą i Państwa prawo sprzeciwu          
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa imienia i nazwiska oraz adresu do celów reklamowych, np. wysyłania ciekawych ofert i informacji dotyczących naszych produktów pocztą tradycyjną. Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na kontakcie marketingowym z naszymi klientami.

Materiały reklamowe są wysyłane w ramach przetwarzania danych przez działającego na nasze zlecenie dostawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane. W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić wykorzystywaniu Państwa danych do tych celów, wysyłając do nas wiadomość na podane poniżej dane kontaktowe.

 

5. Wykorzystywanie danych przy realizacji płatności

Badanie zdolności kredytowej
Jeżeli kredytujemy zakup, np. w przypadku kupna na fakturę (tylko dla instytucji i firm) lub polecenia zapłaty (tylko dla instytucji i firm), to do zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie potwierdzenia tożsamości i informacji o zdolności kredytowej od wyspecjalizowanych w tym firm (wywiadownie gospodarcze). Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na minimalizowaniu zaległości w płatnościach. Przekazujemy Państwa dane wymagane do zbadania zdolności kredytowej następującej firmie:

SCHUFA Holding AG      
Kormoranweg 5              
65201 Wiesbaden

Uwzględniane są przy tym stosowne środki służące zachowaniu Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Mogą Państwo nawiązać kontakt na poniżej podane dane kontaktowe i przedstawić swoje stanowisko oraz odwołać się od decyzji.

Zakup na raty
W przypadku wybrania metody „płatność ratalna” oraz udzielenia wymaganej do tego zgody w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych przekazujemy dane osobowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi wymaganymi do realizacji transakcji (artykuł, kwota faktury, terminy należności, kwota łączna, numer faktury, podatki, waluta, data i godzina zamówienia) w celu realizacji tego rodzaju płatności naszemu partnerowi Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

W celu potwierdzenia tożsamości lub zdolności kredytowej klienta nasz partner zasięga informacji w ogólnodostępnych bazach danych oraz agencjach kredytowych. Listę dostawców usług, od których są zbierane informacje oraz w razie potrzeby potwierdzenia zdolności kredytowej na bazie metod matematyczno-statystycznych, a także dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych po ich przekazaniu naszemu partnerowi Klarna Bank AB (publ) można znaleźć w jego Polityce prywatności pod adresem: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/

Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie nieotrzymania zapłaty nasz partner Klarna Bank AB (publ) wykorzystuje do podjęcia wyważonej decyzji o uzasadnieniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Mogą Państwo nawiązać kontakt z naszym partnerem Klarna Bank AB (publ) i przedstawić swoje stanowisko oraz odwołać się od decyzji.

W każdej chwili można odwołać zgodę na przekazywanie danych udzieloną nam w procesie zamówienia ze skutkiem na przyszłość, również bez podania przyczyn.

 

6. Integracja Trustbadge Trusted Shops    

W celu wyświetlania naszego znaku Trusted Shop i zebranych opinii oraz w celu prezentacji klientom produktów Trusted Shop po złożeniu zamówienia na tej stronie zintegrowany jest Trustbadge Trusted Shops.

Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na optymalnej sprzedaży produktów z naszej oferty. Trustbadge i promowane w ten sposób usługi to oferta firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Przy wyświetleniu Trustbadge serwer automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika, który zawiera np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, przesłaną ilość danych i dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie. Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie.

Inne dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wówczas, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zapisali się Państwo na korzystanie z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta między Państwem i Trusted Shops.

 

7. Pliki cookie i analiza internetowa

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, aby wyświetlać odpowiednie produkty lub prowadzić badania rynku, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. pliki cookie. Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. Cookie to małe pliki tekstowe automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji, tzn. po zamknięciu Państwa przeglądarki (tzw. cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowymi i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie internetowej (cookie stałe). Okres przechowywania można sprawdzić w zestawieniu w ustawieniach plików cookie w swojej przeglądarce. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i decydować o ich akceptacji w poszczególnych przypadkach albo wyłączyć pliki cookie w określonych przypadkach lub całkowicie. W każdej przeglądarce zarządzanie ustawieniami plików cookie wygląda inaczej. Sposób zarządzania jest opisany w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak mogą Państwo zmienić swoje ustawienia plików cookie. Znajdą je Państwo pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265             
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl          
Firefox™ https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek                
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/      

Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do celów analizy internetowej        
Do celów analizy internetowej ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, usługę analityczną świadczoną przez Google LLC (www.google.de). Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej, np. pliki cookie. Automatycznie zebrane informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W wyniku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej adres IP jest uprzednio skracany przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Firma Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikat „Tarczy Prywatności UE-USA” (ang. EU-U.S. Privacy Shield). Aktualny certyfikat można znaleźć tutaj . Na podstawie tego porozumienia między USA i Komisją Europejską Komisja potwierdza odpowiedni poziom ochrony danych w firmie posiadającej certyfikat Privacy Shield.      

Mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zamiast instalować wtyczkę do przeglądarek mogą Państwo kliknąć na ten link , aby zapobiec w przyszłości gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie. Spowoduje to zapisanie cookie opt-out na Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli usuną Państwo swoje pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć na link.

 

8. Reklama przez sieci marketingowe            
Korzystając z usług partnera reklamowego Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja) reklamujemy tę stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na obcych stronach internetowych. W tym celu podczas wizyty na tej stronie internetowej zapisywany jest automatycznie plik cookie tych oferentów lub ich partnerów i na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron możliwa jest reklama behawioralna. Służy to zaspokojeniu naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający i polega na optymalnej reklamie naszej strony internetowej.         

Mogą Państwo wyłączyć cookie retargetingu, klikając na jeden z następujących linków: https://www.criteo.com/privacy

Alternatywnie można też wyłączyć stosowanie plików cookie przez obcych dostawców, wyświetlając witrynę Network Advertising Initiative .

 

9. Wtyczki mediów społecznościowych

Stosowanie wtyczek Facebooka, Google, Twittera, Instagramu i LinkedIn z wykorzystaniem rozwiązania Shariff.

Na naszej stronie stosujemy przyciski sieci społecznościowych.

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony, przyciski te nie są zintegrowane na stronie w sposób nieograniczony w formie wtyczek, lecz jedynie z wykorzystaniem linków HTML. Integracja ta gwarantuje, że w momencie wyświetlenia naszej strony internetowej zawierającej takie przyciski nie jest jeszcze generowane połączenie z serwerami operatora danej sieci społecznościowej.    

Jeżeli klikną Państwo na jeden z przycisków, otworzy się okno Państwa przeglądarki i wyświetli stronę danego dostawcy usług, na której (ewentualnie po wpisaniu swoich danych do logowania) mogą Państwo np. uruchomić przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”.             

Cel i zakres gromadzenia, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez operatorów innych stron, jak również możliwość kontaktu oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności tych dostawców:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

 

10. Wysyłka e-maili z przypomnieniem o ocenie
Jeżeli udzielili nam Państwo na to zgody podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu, wykorzystujemy Państwa adres e-mail do przypominania o dokonaniu oceny zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość na podane poniżej dane kontaktowe.

Przypomnienie o ocenie przez Trusted Shops   
Jeżeli udzielili nam Państwo na to zgody podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu, przekazujemy Państwa adres e-mail firmie Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), aby firma ta przesłała Państwu e-mail z przypomnieniem o dokonaniu oceny. Zgodę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na podane poniżej dane kontaktowe lub zwracając się bezpośrednio do Trusted Shops.

Mail wzywający do dokonania oceny od sprzedawców certyfikowanych przez Google (Opinie konsumenckie Google)
Współpracujemy z Google LLC w ramach programu „Opinie konsumenckie Google”, którego dostawcą jest Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Program daje nam możliwość zbierania opinii klientów od użytkowników naszej strony internetowej. Po dokonaniu zakupów na naszej stronie otrzymują Państwo zapytanie, czy chcą Państwo wziąć udział w ankiecie mailowej Google. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to przekażemy Państwa adres e-mail firmie Google. Otrzymają Państwo e-mail z programu Opinie konsumenckie Google z prośbą o ocenę zakupów dokonanych na naszej stronie. Wyrażona przez Państwa opinia zostanie następnie połączona z innymi opiniami i wyświetlona w naszym logo w Opiniach konsumenckich Google oraz na naszym pulpicie Merchant Center, oprócz tego będzie wykorzystywana do ocen sprzedawców sporządzanych przez Google. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość do administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub bezpośrednio do Google. Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodny z amerykańsko-europejskim porozumieniem o ochronie danych „Privacy Shield”, który zapewnia przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google w odniesieniu do programu Opinie konsumenckie Google można znaleźć pod następującym adresem: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=pl Więcej informacji na temat ochrony danych w Google w odniesieniu do ocen sprzedawców można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

 

11. Zintegrowane filmy (i przekazywanie Google danych zalogowanych użytkowników)
Na naszej stronie umieszczamy filmiki z platformy „YouTube”, której operatorem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W tym przypadku stosowany jest rozszerzony tryb ochrony danych, który według informacji od oferenta sprawia, że zapisanie informacji o użytkowniku następuje dopiero w momencie odtworzenia jednego lub większej liczby filmików. Po uruchomieniu osadzonych filmików YouTube operator platformy „YouTube” zapisuje pliki cookie, aby zbierać informacje o zachowaniu użytkowników. Zgodnie z informacjami podanymi przez „YouTube” służą one między innymi do sporządzania statystyk dotyczących filmików, poprawy jakości obsługi i zapobiegania nadużyciom. Jeżeli klikając na filmik są Państwo zalogowani w Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania z profilu w YouTube, muszą się Państwo wylogować przed kliknięciem na przycisk uruchamiający. Google zapisuje Państwa dane (również dane niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i poddaje je analizie. Analiza ta odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionych interesów Google polegających na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, badania rynku i/albo zgodnego z zapotrzebowaniem projektowania jego strony internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z niego muszą się Państwo zwrócić do YouTube.

Niezależnie od odtwarzania osadzonych filmików przy każdym otwarciu tej strony internetowej zostaje nawiązane połączenie z siecią Google „DoubleClick”, co może wywołać procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodny z amerykańsko-europejskim porozumieniem o ochronie danych „Privacy Shield”, który zapewnia przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „YouTube” znajdą Państwo w Polityce prywatności tego dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, więcej informacji na temat opt-out można znaleźć pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated

 

12. Dodatkowa usługa „Powiadomienie o przesyłce”
Jeżeli udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody w trakcie składania zamówienia, to na jej podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO przekazujemy Państwa adres e-mail firmie spedycyjnej DHL (DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Niemcy). Firma spedycyjna może dzięki temu nawiązać z Państwem kontakt w celu powiadomienia o przesyłce i poinformować Państwa mailem o spodziewanym terminie dostawy paczki.

Zgoda udzielona na przekazanie danych w celu skorzystania z dodatkowej usługi powiadomienia o przesyłce DHL, którą można aktywnie wybrać w procesie składania zamówienia, nie wymaga wycofania, ponieważ ta wyraźna zgoda jest ważna tylko jednorazowo po wybraniu usługi w odniesieniu do danego zlecenia.

 

13. Możliwości kontaktu i Państwa prawa        

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia tych danych. 
W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w sprawie uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz odwołania udzielonych zgód albo w sprawie sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych prosimy się zwrócić do:

Daniel Kaiser
Kemmlerstraße 1           
08527 Plauen
Niemcy

+49 (0) 3741 / 14 89 8 0 
Daniel.Kaiser@eibmarkt.de

Mogą Państwo również wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.


********************************************************************
Prawo do sprzeciwu
Jeżeli w celu zachowania naszego uzasadnionego interesu, który w drodze rozważania interesów został określony jako przeważający, przetwarzamy dane osobowe jak opisano powyżej, mogą się Państwo sprzeciwić takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z tego prawa jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie służy do innych celów, prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko wówczas, jeżeli istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych w tych celach, chyba że udowodnimy podlegające ochronie obligatoryjne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami albo przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Powyższe nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu. 

*******************************************************************

Oglądane przez Ciebie