OWH

1. Zakres obowiązywania

W odniesieniu do wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców w naszym sklepie internetowym obowiązują poniższe OWH.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach niezwiązanych w przeważającej części z działalnością gospodarczą ani samodzielną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

Niniejsze OWH obowiązują wobec przedsiębiorców również w odniesieniu do przyszłych stosunków handlowych, nawet jeżeli nie wskażemy na to ponownie. Jeżeli przedsiębiorca zastosuje sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe, niniejszym sprzeciwiamy się ich ważności. Stają się one częścią składową umowy tylko wówczas, jeżeli wyraźnie wyraziliśmy na to zgodę.


2. Partner umowny, zawarcie umowy

Umowa jest zawierana z eibmarkt.com GmbH.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, jest tylko niewiążącym katalogiem internetowym. Można najpierw niewiążąco umieścić nasze produkty w koszyku, a przed wysłaniem wiążącego zamówienia w dowolnym momencie skorygować swoje dane, używając objaśnionych narzędzi do korekty przewidzianych do tego celu w procesie zamówienia. Klikając na przycisk Zamawiam składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku.

Techniczne potwierdzenie zamówienia (1. mail po wysłaniu zamówienia):

Potwierdzenie wpłynięcia Państwa zamówienia jest wysyłane e-mailem bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. To automatyczne potwierdzenie zamówienia nie stanowi akceptacji umowy przez eibmarkt.com GmbH, a jedynie dokumentuje wpłynięcie zamówienia drogą elektroniczną. Niezwłocznie sprawdzimy Państwa zamówienie.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (2. mail po wysłaniu zamówienia):

Umowa kupna dochodzi do skutku dopiero po potwierdzeniu przez nas zlecenia i terminu dostawy. Potwierdzenie sporządzone przez pracownika naszej firmy wysyłamy z reguły jeszcze tego samego dnia (dzień = od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w niemieckich krajach związkowych Bawarii lub Saksonii), jednak najpóźniej następnego dnia.


3. Język umowy, zapisywanie tekstu umowy

Języki, w których może być zawarta umowa:

język polski

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWH e-mailem. Tekst umowy można przeczytać w naszym loginie klienta.


4. Ceny

Dla konsumentów w Unii Europejskiej ceny są podawane wraz z obowiązującą stawką podatku VAT. Zamówienia składane przez konsumentów z państw spoza UE nie są objęte podatkiem VAT, dlatego podatek VAT nie jest wyświetlany i wykazywany. Wyświetlane ceny to jednak zawsze ceny całkowite. Dostawa i fakturowanie odbywa się w takim przypadku bez podatku VAT i cła.

Waluty i kursy walut

W eibabo® wszystkie ceny wyświetlają się w wybranej przez Państwa walucie. Wybór dostępnych walut może się różnić w zależności od wybranego sklepu (np. w krajowych sklepach eibabo® może być ograniczony). Zamówienia są zakładane w systemie z uwzględnieniem wyświetlonej ceny i wybranej przez Państwa waluty. Nie ma możliwości skorygowania wybranej waluty w już sfinalizowanym zamówieniu.

Aktualny kurs wymiany walut eibabo® wynika z oficjalnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz z kalkulacji bezpieczeństwa i kalkulacji doliczeniowej. Zmiana kursu wymiany jest skuteczna natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia. Dla kursu wymiany miarodajne są ceny w euro obowiązujące w momencie finalizacji zamówienia w sklepie eibabo®. W trakcie procesu zamawiania podajemy Państwu informację o aktualnym kursie wymiany wybranej przez Państwa waluty na euro. Przed finalizacją zamówienia podajemy Państwu w sklepie również należną kwotę łączną w euro.

Faktura za Państwa zamówienie jest wystawiana w euro, na kwotę podaną w potwierdzeniu zlecenia i terminu dostawy. Informację o aktualnym kursie wymiany waluty wybranej w procesie zamawiania na euro można znaleźć zarówno w potwierdzeniu zlecenia i terminu dostawy, jak i w wysłanej przez nas fakturze. Zwrot kwoty zamówienia po odstąpieniu od zamówienia jest wypłacany w euro. Zwrotowi podlega kwota zamówienia w euro podana przez nas w potwierdzeniu zlecenia i terminu dostawy.


5. Koszty wysyłki, warunki dostawy

Do podanych cen produktów doliczamy koszty wysyłki.

Koszty wysyłki są naliczane na podstawie masy artykułów znajdujących się w koszyku oraz adresu dostawy i  aktualnie wybranej metody wysyłki. Koszty wysyłki są naliczane na podstawie masy artykułów znajdujących się w koszyku oraz adresu dostawy i aktualnie wybranej metody wysyłki. Specjalne dostawy w ramach dropshippingu uwarunkowane np. artykułami specjalnymi (duże gabaryty/masa/wysyłka ze specjalnego magazynu lub bezpośrednio od producenta), są wysyłane również bez powiadomienia i bez dodatkowych kosztów za pośrednictwem innych firm kurierskich (np. GLS). Każdy artykuł ma swoją indywidualną masę, która jest zapisana w bazie danych (nie jest bezpośrednio widoczna). Wszystkie warunki dostawy naszych partnerów wysyłkowych są zapisane centralnie w bazie danych sklepu (dla wszystkich krajów) w odniesieniu do artykułów aktualnie znajdujących się w koszyku i ich masy. Aby uzyskać kalkulację i wyświetlić koszty wysyłki, wybrane artykuły można przenieść do koszyka przez symbol koszyka/rabatu w widoku szczegółów danego produktu. Tam można dokładnie sprawdzić metodę/koszty wysyłki. Koszty wysyłki są podane przy artykule. Koszty wysyłki są naliczane na podstawie masy znajdujących się w koszyku artykułów (w przypadku więcej niż jednego artykułu w koszyku) oraz adresu dostawy i aktualnie wybranej metody wysyłki. Ponowne naliczenie kosztów wysyłki w koszyku następuje tylko wówczas, gdy w koszyku znajduje się więcej niż jeden artykuł albo zmieni się kraj lub metoda wysyłki.

W szczególności w przypadku dostaw za granicę (państwa trzecie) możliwe są znaczne różnice między dostępnymi metodami wysyłki. Z tego względu przed złożeniem zamówienia klient może samodzielnie sprawdzić i indywidualnie wybrać najtańszą lub najbardziej optymalną metodę wysyłki. Dostawy do krajów spoza UE są zazwyczaj realizowane bezcłowo, koszty wysyłki nie zawierają opłat celnych. Specjalne dostawy w ramach dropshippingu uwarunkowane np. artykułami specjalnymi (duże gabaryty, masa, wysyłka ze specjalnego magazynu lub bezpośrednio od producenta), są wysyłane również bez powiadomienia i bez dodatkowych kosztów za pośrednictwem innych firm kurierskich (np. GLS). Nasze koszty wysyłki nie zawierają ceł, innych opłat ani podatków (np. podatku od importu) ewentualnie należnych w kraju wwozu jako państwie trzecim. Opłaty te klient jest zobowiązany uiścić samodzielnie, w razie potrzeby powinien zasięgnąć w DHL informacji dotyczących danego kraju. W tym przypadku koszty mogą być bardzo różne. Nasz partner umowny DHL jest zobowiązany do pobrania od klienta wszystkich tych opłat i odprowadzenia ich do odpowiednich jednostek państwowych. Każdy klient powinien najpierw zasięgnąć informacji w DHL o wysokości opłat dotyczących taryfy na jego towary w kraju docelowym. Przepisy celne i importowe w krajach, których dotyczy cło, są bardzo zróżnicowane. Informacji na temat fakturowania może udzielić tylko kraj odbiorcy lub urząd celny. Inne źródła informacji to: www.zoll.de lub Federalna Agencja Handlu Zagranicznego.


Dla przedsiębiorców na terenie UE
(Dostawy wewnątrzwspólnotowe)

Przy zweryfikowanym jako poprawny numerze identyfikacyjnym VAT wymagane jest podanie dokładnej nazwy firmy. Mimo to zawsze ma miejsce druga kontrola przed potwierdzeniem zlecenia i terminu dostawy. W razie potrzeby wysyłane jest dodatkowe zapytanie do odbiorcy towarów lub jego pełnomocnika. Informacje te sprawdzamy ze względu na nasz obowiązek nadzoru i staranności. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na dodatkowe zapytanie dotyczące numeru identyfikacyjnego VAT, faktura zostanie automatycznie wystawiona z podatkiem VAT.


Informacje dotyczące opłat manipulacyjnych w przypadku dostaw do krajów EFTA lub państw trzecich:

Jeżeli jako kraj dostawy zostanie wybrane państwo trzecie (łącznie z państwami EFTA, np. Norwegią lub Szwajcarią), to obowiązują dodatkowe opłaty za przygotowanie wymaganych dokumentów eksportowych. Opłaty różnią się w zależności od kraju dostawy, dokładna wysokość jest wyświetlana konkretnie bezpośrednio w koszyku i nie stanowi opłat celnych, lecz jedynie pokrycie wewnętrznych nakładów na przygotowanie dokumentów eksportowych i towarzyszących w przypadku dostaw do państw trzecich (np. pozyskanie długoterminowych deklaracji dostawców i obniżek preferencyjnych w odniesieniu do artykułów, a także przygotowanie dokumentów wywozowych/eksportowych).


DHL - dopłata za dalekie dostawy

W przypadku dostaw do odległych miejsc na całym świecie może zostać doliczona tzw. dopłata za dalekie dostawy DHL. Decyzję o tym, czy przy danej dostawie należna jest taka dopłata, podejmuje się na podstawie kodu pocztowego. W takim przypadku dokładna wysokość dopłaty wyświetla się bezpośrednio w koszyku (dopłata remote area).

Więcej informacji na temat wysokości kosztów wysyłki znajdą Państwo w ofertach.

Wszystkie oferowane w sklepie artykuły z podanym czasem dostawy 3 dni i mniej (1, 1-2 dni, dzień = od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w niemieckich krajach związkowych Bawarii lub Saksonii) znajdują się na stanie magazynu centralnego i są dostępne natychmiast. W podglądzie produktów artykuły dostępne natychmiast można rozpoznać po odpowiednim symbolu. Artykuły z czasem dostawy powyżej 3 dni (dzień = od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w niemieckich krajach związkowych Bawarii lub Saksonii) podanym w widoku szczegółów produktu to towary zamawiane, produkowane na zlecenie lub dostarczane bezpośrednio przez producenta. Towary te są dostępne w ciągu 3-13 dni (dzień = od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w niemieckich krajach związkowych Bawarii lub Saksonii) w zależności od informacji podanej w widoku szczegółów artykułu. Istnieje również możliwość, że grupy produktów są wytwarzane u producenta dopiero na zamówienie.


6. Płatność

W naszym sklepie do dyspozycji klientów są różne metody płatności, po części dostępne tylko w określonych krajach. Wybór określonej metody płatności jest możliwy dopiero po spełnieniu obowiązujących w danym przypadku warunków dostawcy usług płatniczych.

Możliwe metody płatności to:


Zapłata z góry

W przypadku wyboru metody „zapłata z góry” podajemy nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczamy towar po wpłynięciu płatności.


Karta kredytowa

Składając zamówienie przekazują nam Państwo dane swojej karty kredytowej.

Po weryfikacji Państwa tożsamości jako prawomocnego właściciela karty kredytowej bezpośrednio po złożeniu zamówienia zlecamy operatorowi karty kredytowej wszczęcie transakcji płatniczej. Operator karty przeprowadza automatycznie transakcję płatniczą i obciąża Państwa kartę.

Informacja dotycząca procedury 3D Secure

W naszym sklepie internetowym mają Państwo możliwość skorzystania z tzw. procedury 3D Secure („MasterCard SecureCode” lub Verified by VISA). Są to procedury uwierzytelniania gwarantujące, że my jako prawomocny sprzedawca internetowy i Państwo jako prawomocni właściciele karty kredytowej bierzemy udział w konkretnej transakcji. Pozwala to zminimalizować ryzyko dotyczące bezpieczeństwa oraz ryzyko oszustwa.

Aby ustalić hasło, muszą się Państwo zarejestrować jako klient w banku, który wydał kartę. Po zalogowaniu się i rejestracji karty kredytowej mogą Państwo używać karty z kodem 3D Secure. Przy składaniu zamówienia przez internet oprócz standardowych danych (zob. powyżej) muszą Państwo podać kod 3D.


Polecenie zapłaty SEPA

Składając zamówienie udzielają nam Państwo zgody na polecenie zapłaty SEPA. Poinformujemy Państwa o dacie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Wraz z przedłożeniem zgody na polecenie zapłaty SEPA zlecamy naszemu bankowi wszczęcie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza przebiega automatycznie, a Państwa konto zostaje obciążone.

Obciążenie konta następuje przed wysyłką towaru.

Termin dla powiadomienia o dacie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacji) wynosi 7 dni.


PayPal

W procesie zamawiania zostają Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc dokonać zapłaty przez PayPal, muszą Państwo być tam zarejestrowani lub dopiero się zarejestrować, wylegitymować się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Po złożeniu zamówienia w sklepie zlecamy PayPal wszczęcie transakcji płatniczej.

Bezpośrednio po tym PayPal automatycznie przeprowadza transakcję płatniczą. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania.


Sofort

Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy internetowego Sofort GmbH. Aby móc dokonać zapłaty przez Sofort, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Sofort i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym Sofort przeprowadza automatyczną transakcję płatniczą i obciąża Państwa konto.


Przelewy24

Metoda Przelewy24 to jedna z najczęściej używanych metod płatności elektronicznych w Polsce. Przelewy24 wykorzystuje internetowe uwierzytelnianie bankowe do księgowań na koncie w czasie rzeczywistym, jest obsługiwana przez wszystkie duże banki w Polsce i dostępna dla większości polskich klientów korzystających z bankowości elektronicznej.  Aby móc dokonać zapłaty przez Przelewy24, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Przelewy24 i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


Trustly

Trustly to powstały w Szwecji system bankowości internetowej obsługiwany w 7 krajach europejskich przez 43 banki i wykorzystywany przez 51 milionów konsumentów. Aby móc dokonać zapłaty przez Trustly, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Trustly i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


Giropay

Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę internetową swojego banku. Aby móc dokonać zapłaty przez Giropay, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Giropay i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


Przelew Eps

Metoda płatności EPS (Electronic Payment Standard) to prosta i bezpieczna metoda płatności przez internet oferowana przez banki austriackie w przypadku zakupów w sklepach internetowych lub realizacji elektronicznych transakcji urzędowych (e-government) w Austrii.

Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę internetową swojego banku. Aby móc dokonać zapłaty przez Eps, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Eps i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


iDEAL

iDEAL to oferowana przez nas standardowa metoda bezpiecznych płatności internetowych bezpośrednio między kontami bankowymi i jedna z najpopularniejszych metod płatności w Holandii.

Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę internetową swojego banku. Aby móc dokonać zapłaty przez iDEAL, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w iDEAL i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


Bancontact

To jedna z najpopularniejszych metod płatności w Belgii.

Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę internetową swojego banku. Aby móc dokonać zapłaty przez Bancontact, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Bancontact i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


Poli

Poli to system płatności internetowych z Australii, który umożliwia swoim klientom dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Po złożeniu zamówienia zostają Państwo przekierowani na stronę internetową swojego banku. Aby móc dokonać zapłaty przez Poli, muszą Państwo posiadać konto w bankowości elektronicznej z możliwością uczestnictwa w Poli i procedurą PIN/TAN, odpowiednio się wylegitymować i potwierdzić zlecenie płatności na naszą rzecz. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania. Bezpośrednio po tym następuje automatyczna transakcja płatnicza i obciążenie Państwa konta.


Amazon Pay

W procesie zamawiania zostają Państwo przekierowani na stronę internetową dostawcy internetowego Amazon jeszcze przed sfinalizowaniem zamówienia w naszym sklepie internetowym. Aby zrealizować proces zamawiania i zapłacić kwotę faktury przez Amazon, muszą Państwo być tam zarejestrowani lub dopiero się zarejestrować i wylegitymować za pomocą swoich danych dostępowych. Tam mogą Państwo wybrać adres dostawy i metodę płatności zapisaną w Amazonie i potwierdzić wykorzystanie Państwa danych przez Amazon oraz zlecenie płatności na naszą rzecz. Następnie zostają Państwo przekierowani z powrotem do naszego sklepu internetowego, gdzie mogą Państwo sfinalizować zamówienie.

Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zlecamy Amazonowi wszczęcie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez Amazon. Więcej informacji otrzymają Państwo podczas procesu zamawiania.


Faktura

Kwotę faktury uiszczają Państwo przelewem na nasze konto po otrzymaniu towaru i faktury. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania zakupu na fakturę tylko po pomyślnym sprawdzeniu zdolności kredytowej.


7. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia całej kwoty zapłaty.

Dla przedsiębiorców dodatkowo obowiązuje następująca zasada: zastrzegamy sobie własność towaru do momentu pokrycia w całości wszystkich należności z bieżącego stosunku handlowego. Mają Państwo prawo odsprzedać towar objęty zastrzeżeniem w drodze standardowej transakcji handlowej; z góry cedują Państwo na nas wszelkie wierzytelności powstające z tej odsprzedaży – niezależnie od połączenia lub zmieszania towaru objętego zastrzeżeniem z nową rzeczą – w wysokości kwoty faktury, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczeń, ale możemy również sami dochodzić roszczeń, jeśli nie wywiążą się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.


8. Szkody transportowe

Dla konsumentów obowiązuje następująca zasada:

Jeżeli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, należy jak najszybciej złożyć reklamację na tego typu błędy u doręczyciela i niezwłocznie skontaktować się z nami. Niezłożenie reklamacji lub nieskontaktowanie się z nami nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji dla Państwa roszczeń prawnych i ich egzekwowania, w szczególności dla Państwa praw wynikających z gwarancji. Pomagają nam Państwo jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.


Dla przedsiębiorców obowiązuje następująca zasada:

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Państwa po przekazaniu towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie albo instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Na kupcach ciąży obowiązek badania i zgłaszania wad uregulowany w § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy). W przypadku zaniechania zgłoszenia, o którym tam mowa, towar uważa się za przyjęty, chyba że przedmiotowa wada nie była możliwa do zidentyfikowania podczas kontroli. Nie dotyczy to przypadków, w których celowo przemilczeliśmy wadę.


9. Rękojmia

O ile poniżej nie uzgodniono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady produktu. Dla konsumentów okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad towarów używanych wynosi jeden rok od daty dostawy towarów.

Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad towarów używanych wynosi jeden rok od momentu przeniesienia ryzyka; ustawowe terminy przedawnienia roszczeń regresowych zgodnie z § 478 BGB pozostają nienaruszone.

W stosunku do przedsiębiorców jako umowa dotycząca właściwości towaru obowiązują tylko nasze własne dane oraz zawarte w umowie opisy produktów pochodzące od producenta; nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub inne oświadczenia reklamowe.

Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, najpierw według własnego uznania wypełniamy rękojmię wobec przedsiębiorców poprzez usunięcie wady (późniejsze usunięcie wady) lub poprzez dostarczenie przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza).

Powyższe ograniczenia i skrócenie terminów nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub pomocników

  • w przypadku utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu
  • w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków lub rażącego niedbalstwa oraz oszustwa
  • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (podstawowe obowiązki)
  • w ramach obietnicy gwarancyjnej, o ile uzgodniono
  • o ile został otwarty zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

10. Odpowiedzialność

Za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych ustawowych przedstawicieli lub pomocników odpowiadamy zawsze bez ograniczeń

  • w przypadku utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu
  • w przypadku umyślnego naruszenia obowiązków lub rażącego niedbalstwa
  • w ramach obietnicy gwarancyjnej, o ile uzgodniono, lub
  • o ile został otwarty zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

 

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (podstawowe obowiązki), wskutek lekkiego zaniedbania z naszej strony, naszych przedstawicieli ustawowych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, kwota odpowiedzialności jest ograniczona do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia należy się spodziewać.

W pozostałym zakresie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/
.

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją rozjemczą ds. konsumentów.


12. Postanowienia końcowe

W przypadku przedsiębiorców obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku kupców w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osób prawnych prawa publicznego lub odrębnego majątku publiczno-prawnego, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy nami a Państwem jest nasza siedziba.


Informacje dotyczące utylizacji baterii i akumulatorów

Nasze przesyłki mogą zawierać baterie i akumulatory, dlatego zgodnie z ustawą o bateriach (BattG) jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o następujących kwestiach:

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. Zgodnie z prawem zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do odpowiedniego punktu. Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które nieodpowiednio przechowywane lub utylizowane mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Baterie zawierają jednak również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel i nadają się do recyklingu. Po zużyciu mogą Państwo odesłać baterie do nas albo oddać je bezpłatnie w swojej okolicy (np. w sklepach, w gminnych punktach zbiórki lub w naszym magazynie wysyłkowym). Oddawanie w punktach sprzedaży jest ograniczone do ilości typowych dla konsumentów oraz obejmuje tylko takie zużyte baterie, które dystrybutor posiada lub posiadał jako nowe w swojej ofercie.

Znak z przekreślonym koszem na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów do śmieci domowych. Pod tym symbolem znajdą Państwo dodatkowo poniższe symbole o następującym znaczeniu:

Pb: bateria zawiera ołów
Cd: bateria zawiera kadm
Hg: bateria zawiera rtęć

Oglądane przez Ciebie