Pouczenie o prawie odstąpienia

*** POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZY DOSTAWIE TOWARU ***

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni, bez podawania przyczyn.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Niemcy, info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, faks: +49 (0) 3741 14898-129) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Wersja wzoru formularza do druku

Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponoszą Państwo bezpośrednie kosztu odesłania towaru. W przypadku towarów, których ze względu na ich charakter nie można wysłać pocztą, koszty te wynoszą 39 euro. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w odniesieniu do następujących umów:

Umowy o dostawę towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Umowy o dostawę towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia.

Umowy o dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Umowy o dostawę towarów, które ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami po dostarczeniu.

Umowy o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

Umowy o dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Umowy o dostawę dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Umowy o dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

***KONIEC POUCZENIA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU DOSTAWY TOWARU***

*** POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG *** 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni, bez podawania przyczyn.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, 08527 Plauen, Niemcy, info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, faks: +49 (0) 3741 14898-129) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wersja wzoru formularza do druku

Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem okresu odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy w stosunku do całego zakresu usług objętych umową. 

*** KONIEC POUCZENIA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG ***

Oglądane przez Ciebie